Kim jesteśmy?

Świadczę usługi sprzedażowe i wdrożeniowe oprogramowania firmy InsERT S.A. Firma od 28 lat tworzy rozwiązania dla małych i średnich firm, w tym: systemy do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, aplikacje do prowadzenia e-sklepu czy fakturowania online, a także kompleksowy system ERP. Sprzedała już ponad 750 tys. licencji. Z ich programów sprzedażowych firmy wystawiają milion faktur dziennie.

 

Zakładanie nowego podmiotu

ETAP I: Inicjalizacja procesu

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 1

Po włączeniu programu z listy podmiotów wybrać opcję Nowy i wpisać nazwę nowego podmiotu.

ETAP II: Licencja

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 2

Zaznaczyć znacznik

Wersja pełna (wymagana licencja) i wpisać numer licencji programu.

Zapoznać się z warunkami licencji i informacją o abonamencie, a następnie zatwierdzić utworzenie podmiotu przyciskiem OK.


Jeżeli w chwili tworzenia podmiotu użytkownik nie dysponuje kluczem licencji, można utworzyć podmiot w wersji próbnej, bez zaznaczonej opcji Wpisz dane przykładowe.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 3

W sekcji Podmiot wypełnić dane adresowe firmy. Do momentu rejestracji podmiotu wszystkie dane są edytowalne, po rejestracji następuje blokada edycji NIP-u firmy.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 4

W sekcji Numeracja wprowadzić Postać numeru oraz rodzaj akcji, jaką program ma podejmować w przypadku luki w numeracji.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 5

W sekcji Karty płatnicze można skonfigurować płatności kartą przy sprzedaży. Konfiguracji można dokonać również po założeniu podmiotu.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 6

Sekcja Magazyn dotyczy konfiguracji sposobu wydawania towarów, oraz domyślnych statusów dokumentów.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 7

Nadawanie symboli pozwala ustawić automatyczne generowanie symboli dla kontrahentów i towarów.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 8

Sekcja Szef służy do wprowadzenia danych najważniejszego użytkownika programu, który będzie posiadał wszystkie możliwe uprawnienia dotyczące jego obsługi.

Zakładanie nowego podmiotu Subiekt - Okno 9

Podsumowanie jest potwierdzeniem danych wprowadzonych w poprzednich sekcjach. Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, kliknąć Wykonaj.