Wypróbuj oprogramowanie InsERT GT

Upust 10 % dla nowych klientów sklepu internetowego na oprogramowanie InsERT GT*

Kod rabatowy

8DVQ5UP2

 

Oferta ważna od: 01.01.2021r.
Oferta ważna do: 31.12.2021r.

* Promocja naliczy się na najtańszy produkt linii InsERT GT
Dane osoby do kontaktu w sprawach wsparcia w trakcie testowania oprogramowania
Kontaktowy adres E-mail w sprawach wsparcia w zakresie użytkowania oprogramowania
Telefon kontaktowy w sprawach wsparcia w zakresie użytkowania oprogramowania
Cel pobrania oprogramowania

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest IT Solutions - Bartłomiej Ekiert z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Ślęzan 16/1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia zamówienia i korzystania z wersji demonstracyjnych programów InsERT S.A. oraz w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o produktach oferowanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przesłania przez Pana/Panią do IT Solutions - Bartłomiej Ekiert. informacji o zakończeniu korzystania z wersji demonstracyjnej lub zgłoszenia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez IT Solutions - Bartłomiej Ekiert. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez IT Solutions - Bartłomiej Ekiert końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu informacji o ważnych zmianach w programach, informacji handlowych związanych z działalnością IT Solutions - Bartłomiej Ekiert, w tym w szczególności ofert, cenników i innych informacji, służących promocji towarów i usług, we wskazanych wyżej formach