Poradniki

Spis treści

Włączanie próbnej wersji Sfery dla InsERT GT

Sfera dla InsERT GT umożliwia rozszerzenie dotychczasowych zastosowań InsERT GT. Poprzez udostępnienie biblioteki obiektów InsERT GT Sfera dla InsERT GT daje możliwość do tworzenia wyspecjalizowanych rozwiązań. Aktywacja próbnej wersji Sfery dla InsERT GT umożliwia testowanie rozwiązań opartych na dodatku sferze przez 15 dni. Po tym sama Sfera dla InsERT GT wygasa i rozwiązania na niej oparte nie będą działać do momentu zakupu i aktywacji licencji. Aby aktywować wersję próbną, należy:

1. W górnym prawym rogu wybrać ikonę Sfery. Jeżeli ikona jest niewidoczna, należy aktywować pasek narzędzi (górne menu Widok – Paski – Pasek narzędzi).

2. Z prawej strony wybrać Aktywuj wersję próbną, przeczytać komunikat i zatwierdzić OK.