Poradniki

Spis treści

Archiwizacja podmiotu

Aby wykonać archiwizację podmiotu, należy:

1. Otworzyć Mój komputer i bezpośrednio na dysku (C:) stworzyć nowy folder, np. Archiwizacja GT. Do tego folderu przenieść wcześniej utworzone pliki archiwum, np. (*.iar, *.i01 lub *.bak). Następnie ważne jest, aby uruchomić program Archiwizator klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję uruchom jako administrator.

 

2. W archiwizatorze zaznaczyć podmiot do archiwizacji tak, aby był podświetlony na niebiesko. Kliknąć opcję Archiwizuj, a następnie określić parametry archiwizacji. Ważne, aby w sekcji Folder archiwum i Folder roboczy wskazać utworzony wcześniej folder na dysku (C:).

Po kliknięciu OK program wykona archiwizację wybranej bazy danych i umieści ją w wyżej wspomnianym folderze.