Poradniki

Spis treści

InsERT GT - Przenoszenie bazy danych na aktualne wersje SQL Servera (dla użytkowników SQL 2005 i 2008)

30 września 2018 r. InsERT S.A. zakończył wsparcie dla współpracy programu InsERT GT z serwerem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 i 2008.

Aby dokonać przeniesienia danych na nowy, aktualny serwer SQL, należy wykonać czynności opisane w tej instrukcji.

Archiwizacja bazy danych

Na obecnie używanym stanowisku należy zarchiwizować bazę danych systemu InsERT GT zgodnie z artykułem Jak wykonać archiwizację podmiotu

W wyniku archiwizacji powstaną pliki: nazwa_podmiotu.iar i nazwa_podmiotu.i01. Oba pliki należy zachować.

Instalacja Microsoft SQL Server 2017

Aby zainstalować motor bazy danych MS SQL Server 2017, należy pobrać plik instalacyjny ze strony:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55994

Pobrany plik uruchomić i wybrać opcję Custom.

Następnie może pojawić się informacja o nieobsługiwanym języku, którą należy zatwierdzić przyciskiem Yes.

Zostanie wyświetlona lokalizacja, do której zostaną pobrane pliki instalacyjne. Lokalizację tę można zmienić. Po tym kliknąć przycisk Install.

Poniżej znajduje się instrukcja instalacji Microsoft SQL Server 2014 (sama instalacja nie różni się względem wersji 2017). Przez pominięte kroki należy przejść dalej, używając opcji Next.

UWAGA

Należy pamiętać, aby podczas instalacji zaznaczyć Authentication Mode – Mixed Mode, a następnie nadać hasło do konta administratora SQL (sa).

Zmiana SQL Servera używanego przez system InsERT GT

W celu zmiany SQL Servera, z którym domyślnie pracuje system InsERT GT, należy uruchomić Program serwisowy i z górnego menu Serwer wybrać opcję Parametry uruchomieniowe.

W sekcji SQL Server należy wprowadzić dane nowo zainstalowanego serwera.

Najprawdopodobniej będą to:

  • nazwa: (local)\SQLEXPRESS
  • użytkownik: sa
  • hasło: (w tym polu należy podać hasło podane przy instalacji MS SQL Server 2017)

Po wypełnieniu danych, należy kliknąć przycisk Wykonaj.

  

Dearchiwizacja bazy danych na nowym serwerze

UWAGA

Należy pamiętać, że na nowym serwerze musi być zainstalowany komponent Microsoft SQL Server 2005 backward compatibility, który jest wymagany, aby przeprowadzić dearchiwizację.

 

Można go pobrać wraz z pełnym plikiem instalacyjnym do wykorzystania off-line, który dostępny jest tutaj (po pobraniu i rozpakowaniu pliku InsERT_GT.exe, SQL Server 2005 BC dla systemów 32-bitowych dostępny będzie w katalogu Instalki – wspólne – sql2005_bc, dla 64-bitowych dodatkowo w katalogu x64) lub wyszukując go samodzielnie na innych stronach internetowych.

  

Następnie na nowym stanowisku należy uruchomić program Archiwizator i wybrać polecenie Dearchiwizuj
 
 
W dalszej kolejności można uruchomić program z linii InsERT GT i rozpocząć pracę.