Wniosek o integrację nowej hurtowni w programie Integrator hurtowni

Integrator hurtowni
Dane osoby do kontaktu w sprawach wsparcia w trakcie testowania oprogramowania
Kontaktowy adres E-mail w sprawach wsparcia w zakresie użytkowania oprogramowania
Telefon kontaktowy w sprawach wsparcia w zakresie użytkowania oprogramowania
Nazwa hurtowni, która ma zostać zintegrowana
Opis zakresu integracji danych z hurtowni