LEO Gmerek Maroń Sp.j.

Podjęcie współpracy z LEO Gmerek Maroń Sp.j.

Podjęcie współpracy z InsERT S.A. W ramach prowadzonej działalności podjąłem współpracę z autoryzowanym partnerem InsERT: LEO Gmerek Maroń Sp.j. w zakresie sprzedaży i dystrybucji oprogramowania rozszerzającego możliwości InsERT GT oraz InsERT nexo. Ponadto jako partner LEO posiadam możliwość udzielania wsparcia przy pracy z programami LEO Gmerek Maroń Sp.j.

InsERT S.A.

Podjęcie współpracy z InsERT S.A.

Podjęcie współpracy z InsERT S.A. W ramach prowadzonej działalności podjąłem współpracę z InsERT S.A. w zakresie sprzedaży i dystrybucji oprogramowania InsERT GT oraz InsERT nexo. Ponadto jako partner InsERT wykonuję na zamówienie oprogramowanie dodatkowe integrujące się z InsERT GT za pomocą dodatków Sfera dla InsERT GT, oraz dodatki dla nexo PRO.